SEARCH

Found 368 related files. Current in page 13

sistem persamaan linear homogen

DNS-320 User Manual - D-Link
by monarcy 0 Comments favorite 75 Viewed Download 0 Times

USER MANUAL ShareCenter™ Pulse DNS-320 VERSION 1.1 Using a power supply with a different voltage than the one included with the ShareCenter Pulse will cause damage and void the warranty for this product. If any of the above items are missing, please contact your reseller. System Requirements For best results, the following system requirements are recommended: • Computer with: 1GHz processor / 512 MB RAM / 200 MB available space / CD-ROM drive • Internet Explorer version 7.0 or Mozilla Firefox 3.0 and above • 3.5” SATA Hard Drive(s) • Windows® XP (with Service Pack 2), Vista™ or Windows 7. D-Link ShareCenter Pulse User Manual The D-Link ShareCenter Pulse, 2-Bay Network Storage shares your documents, photos, music, and videos across the Internet so family members, friends, or employees can access them. This enclosure, which can hold two 3.5” SATA hard drives of any capacity, creates a central point for backing up valuable files. The built-in RAID 1 mirroring technology protects these files from drive failure. Other options such as Standard, JBOD, and RAID 0 are also available. The ShareCenter Pulse shares files over the Internet via the built-in FTP server or the built-in AjaXplorer web file server. Users and groups can be created and assigned to folders with either read or read/write permissions. Quotas can be set per user or group to restrict space usage. In addition, the ShareCenter Pulse can be used to stream photos, music, and videos to UPnP AV compatible network media players. The included CD contains D-Link’s Easy Search Utility. This utility allows you to locate the ShareCenter Pulse on the network and map drives to your computer. Backup software included on the CD allows you to backup your files from a computer to the ShareCenter Pulse manually, by a schedule, or in real-time. Real-time backups are a great way to safeguard against unfortunate accidents that may result in the loss of important files. Combining ease of use with practical and high performance features, the ShareCenter Pulse is an organized solution for any network. Free up drive space on computers and centralize data on your network with the ShareCenter Pulse 2-Bay Network Storage! Features The ShareCenter Pulse is designed for easy installation and allows remote access to important data via LAN or WAN: • Two Hard Drive Bays for 3.5” SATA Hard Drives up to 4TB • Simplified Hard Drive Installation Process • Four Hard Drive Configurations: Standard, JBOD (Linear), RAID 0, and RAID 1 • High Performance Gigabit Ethernet Connectivity • Scheduled Downloads from Web or FTP Sites • Full or Incremental Backups • Built-in FTP Server supports FTP over SSL/TLS and FXP • Real Time Backups With the Included Backup Software • Users and Groups Can Be Assigned to Folders with Read or Read/Write Permissions...

Çek Raporu Sunum Sistemi - Tobb
by Mahmed 0 Comments favorite 51 Viewed Download 0 Times

Çek Raporu Sunum Sistemi KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Çek Raporu Sunum Sistemi Kredi riskinin yönetimi, kredinin tahsisinden geri ödemesine kadarki sürecin yönetilmesi olarak düşünüldüğünde, yaygın kredilendirmenin yolunun kişilere ilişkin tam ve doğru bilgiye sahip olmaktan geçtiği açıktır. 1990’lı yılların başından itibaren, özellikle bireylere kullandırılan bireysel kredi ve kredi kartlarının yaygınlaşması ile birlikte, bankaların geleneksel kredi tahsis ve izleme süreçlerini de değiştirmeleri bir zorunluluk olmuştur. Bu amaçla Bankalar öncelikle bireylere ilişkin sahip oldukları bilgileri paylaşabilecekleri bir sistem kurmuşlardır. Bu sistem 1995 yılında 9 bankanın ortaklığında kurulan KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. bünyesinde oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde bankalar bireylere ilişkin sahip oldukları tüm bilgileri bir havuzda toplayarak kredi sicil bilgilerinin kendi aralarında paylaşılmasını sağladılar. Bu sayede kredi tahsis süreçlerini saatler seviyesinde kısaltıp, risk izleme süreçlerini daha da etkinleştirdiler. 2007 yılından itibaren aynı paylaşım tüzel kişi müşteriler için de hayata geçirildi. Bankalar aldıkları riskleri yönetmek, müşterilerinin bu günkü ve gelecekteki ödeme güçlerini, kredibilitelerini tahmin etmek ve müşterilerinin risklerini etkin bir şekilde izlemek için, yeni bilgi kaynakları yaratmak ve elde ettikleri bilgileri işleyip karar süreçlerini desteklemek için yeni modeller yaratmak üzere sürekli çalışmaktadırlar. Bu alandaki başarı ya da başarısızlık bankalar için yaşamsal bir önem taşımaktadır. Doğru kişiye, doğru vadede, doğru krediyi vermek ve bu kredileri zamanında tahsil edebilmek bankalar için son derece önemlidir. Peki reel sektör açısından veya ticaret erbabı açısından durum farklı mı ? Tabii ki farklı değil. Banka için kredi vermek ne ise tacir açısından da vadeli mal satışı aynı anlama geliyor. Dolayısıyla, ölçek olarak farklı olsa da, vadeli mal satışı riskinin yönetilmesi açısından tacirler ile bankaların riskleri temelde birbirlerinden farklı değildir. Peki tacirlerin, şirketlerin bankalar gibi bilgiye ulaşma konusunda etkin kanalları var mı? Mevcut koşullar altında bu soruya olumlu yanıt vermek mümkün değil. KKB’nin ve Bankalar Birliği nezdinde kurulan Risk Merkezi’nin en önemli hedeflerinden birisi, sahip olduğu bilgi kaynaklarını reel sektöre de kullandırmak ve bu yolla karşı taraf riski alan tüm Çek Raporu Sunum Sistemi Bilginin paylaşımına ilişkin KKB de kurulan bu sistem yoluyla bankalar bugün hem gerçek kişilerin hem de şirketlerin bilgilerini etkin bir şekilde paylaşıyorlar. Gelinen noktada KKB, sicil sorgulama sayıları açısından Avrupa kredi büroları arasında birinci sırada yer almaktadır. 2001 yılında 6 milyon olan sorgulama sayısı 2011 yılsonu itibariyle 205 milyon adede ulaşmıştır. Dolayısıyla KKB den yapılan sicil sorgulamaları bankalar açısından kredi tahsisinin vazgeçilmez bir aracı olmuş durumdadır. kesimlerin, karşı tarafa ilişkin asgari seviyede bilgi sahibi olmasını sağlayarak, risklerini etkin yönetmelerine olanak sağlayacak sistemleri kurmak, süreçleri oluşturmaktır. Bu hedefe ulaşmak iki açıdan önemlidir. Birincisi, reel sektörün risklerini etkin yönetmesi demek, kredibilitelerinin artması ve ödemelerini zamanında yapmaları anlamına gelmektedir. İkincisi ise makro ekonomik anlamda önemlidir. Risklerin etkin yönetimi kaynakların etkin kullanımı sonucunu doğurmaktadır. Bugün biliyoruz ki özellikle KOBİ’ler sınırlı bir sermaye ile faaliyetlerini sürdürmekte ve birkaç çeki ödenmediğinde kendi yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği bir duruma düşebilmektedir. Bu olumsuz durum, iflaslara kadar uzanabilecek sonuçlar doğurabilmektedir. Bu firmaların risklerini etkin yönetmeleri konusunda verilecek her destek aslında ülke kaynaklarının etkin kullanımına verilen bir destek anlamına gelmektedir. 2011 yılının 3...

Draft Standar Pelayanan BPBD - Kabupaten Semarang

Droping Air Bersih dan Logistik Bencana Dasar Hukum Komponen Uraian 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda, Inspektorat, LTD dan KPMPT Kabupaten Semarang 2 Persyaratan Pelayan 3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Surat / Laporan secara tertulis dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan setempat mengenai permintaan bantuan Masyarakat melaporkan ke BPBD Menerima laporan secara tertulis dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan setempat mengenai musibah bencana dan permintaan bantuan Melakukan cek silang dan peninjauan lapangan perihal adanya rumah penduduk/Daerah yang mengalami musibah bencana Mengusulkan Jenis bantuan yang akan diberikan Kepada Korban Bencana kepada Kepala BPBD melalui Kalakhar BPBD 4 Jangka Waktu Penyelesaian 2 (dua) hari kerja 5 Biaya / Tarif Gratis 6 Produk Pelayanan Jasa pemberian bantuan Air Bersih dan Logistik Bencana 7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas Alat Tulis Kantor Komputer, Printer, Meja, Kursi Rapat Kendaraan Operasional Lapangan (Open Kap dan Truk Tangki Air) Truk Tangki Supply Air Bersih Alat Komunikasi lapangan ( Handy Talky , HP, dll) 8 Kompetensi Pelaksana 1 Pendidikan minimal SLTA 2 Memiliki pengalaman/pernah mengikuti pelatihan Manajemen penyaluran Bantuan Bencana 3 Memiliki kualifikasi / lisensi / kecakapan dalam mengoperasionalkan Kendaraan Tangki Air ke Daerah-daerah kekeringan 9 Pengawasan Internal 1 Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 2 Kepala Pelaksana Harian BPBD 3 Kepala BPBD 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 11 Jumlah Pelaksana 1 2 3 4 Surat/datang langsung ke kantor BPBD Kabupaten Semarang, Jl...

Lampiran 1. FILE LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PKPP 2012

LAPORAN KEMAJUAN Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP) RISTEK 2012 PENGUATAN KAPASITAS DAERAH DALAM PEMANFAATAN DATA PALSAR UNTUK PENGURANGAN RISIKO DAN MITIGASI BENCANA Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Kedeputian Penginderaan Jauh Bahaya alam (natural hazard) merupakan peristiwa yang mampu mengancam dan menghasilkan kerusakan lingkungan. Bahaya ini dapat terjadi di seluruh dunia, namun beberapa dampaknya lebih besar dialami oleh negara berkembang, seperti Indonesia. Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti: erupsi vulkanik, gempa dan tsunami, karena berada pada zona tumbukan tiga lempeng tektonik (Eurasia, India-Australia, dan lempeng Pasifik), antara dua samudera (Pasifik dan Hindia) dan antara dua benua (Australia dan Asia). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Indonesia telah mencatat sebaran kejadian bencana dan jumlah korban meninggal dari tahun 1815 – 2012. Kejadian bencana di Indonesia dengan frekuensi kejadian tertinggi yaitu: banjir, kebakaran, putting belitung, tanah longsor dan kekeringan. Kegiatan pencegahan bencana tersebut dapat dilakukan sedini mungkin untuk meminimalisir dampaknya terhadap jumlah banyaknya korban jiwa dan kerugian lainnya. Upaya tersebut tentunya sangat diperlukan oleh setiap daerah dalam perencanaan pencegahan dan pengurangan resiko mitigasi bencana. Pencapaian kebutuhan data-data kebencanaan di setiap daerah dapat dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan kemampuan sebuah teknologi. Teknologi tersebut salah satunya adalah data penginderaan jauh (remote sensing). Data penginderaan jauh mempunyai banyak peranan dalam hal kebencanaan karena kemampuannya yang dengan cepat merekam lokasi bencana melalui wahana sensor satelit tanpa secara langsung melakukan peninjauan di lokasi bencana. Synthetic Aperture Radar (SAR) merupakan salah satu jenis penginderaan jauh dengan sensor aktif. Sistem SAR menggunakan daerah gelombang mikro dari spectrum elektromagnetik antara frekuensi 0,3 GHz sampai 300 GHz. Advanced Land Observation Sattelite - Phased Array type Lband Synthetic Aperture Radar (ALOS PALSAR) merupakan salah satu jenis data penginderaan jauh SAR yang diluncurkan oleh Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) pada 24 January 2006 melalui roket H-IIA. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) salah satu lembaga resmi di Indonesia yang dapat menyediakan data penginderaan jauh. Pusat Pemanfaaatan Penginderaan Jauh LAPAN mempunyai salah satu tupoksi untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana, dengan adanya kegiatan pemanfaatan data PALSAR dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengurangan resiko dan mitigasi bencana. Kata kunci: bahaya alam (natural hazard), penginderaan jauh, Synthetic Aperture Radar (SAR), resiko dan mitigasi bencana. Bahaya alam (natural hazard) merupakan peristiwa yang mampu mengancam dan menghasilkan kerusakan lingkungan. Bahaya ini dapat terjadi di seluruh dunia, namun beberapa dampaknya lebih besar dialami oleh negara berkembang, seperti Indonesia. Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti: erupsi vulkanik, gempa dan tsunami, karena berada pada zona tumbukan tiga lempeng tektonik (Eurasia, India-Australia, dan lempenkg Pasifik),...

Advanced Algebra and Trigonometry -‐ First N

Textbook: Pearson Prentice Hall Algebra and Trigonometry, 4th edition by Robert F. Blitzer Curriculum Coverage in Mathematics for the 2013-14 School Year as Outlined by TNCore (TN transition to Common Core) NOTE from the Tennessee Mathematics Standards: This course is designed as an alternative to the Pre-Calculus course and it is not intended for students to take both courses while in high school due to the overlap in content. Students choosing this course would be less likely to enroll in a STEM Calculus course upon entering college. However, this course will provide a foundation for students entering a business application Calculus course or below. From the Common Core State Standards for Mathematics: The high school standards specify the mathematics that all students should study in order to be college and career ready. Additional mathematics that students should learn in order to take advanced courses such as calculus, advanced statistics, or discrete mathematics is indicated by (+), as in this example: (+) Represent complex numbers on the complex plane in rectangular and polar form (including real and imaginary numbers). All standards without a (+) symbol should be in the common mathematics curriculum for all college and career ready students. Standards with a (+) symbol may also appear in courses intended for all students. The Standards for Mathematical Practice MP1. Make sense of problems and persevere in solving them. Textbook: Pearson Prentice Hall Algebra and Trigonometry, 4th edition by Robert F. Blitzer Common Core State Standards Course Level Expectations (CLE’s) Chapter 1 – Equations and Inequalities (Allow 3 weeks for instruction, review, and assessment) N-CN Perform Arithmetic Operations with CLE 3124.1.1 Use mathematical language, symbols, Complex Numbers definitions, proofs and counterexamples correctly and precisely in mathematical reasoning. N-Q Reason Quantitatively and Use Units CLE 3124.1.3 Develop inductive and deductive reasoning to Solve Problems to independently make and evaluate mathematical arguments and construct appropriate proofs; include A-REI Solve Equations and Inequalities in various types of reasoning, logic, and intuition. One Variable CLE 3124.3.4 Solve nonlinear inequalities (quadratic,trigonometric, conic, exponential, and logarithmic).F-LE Construct and Compare Linear,CLE 3124.3.5 Solve problems by converting the given Quadratic, and Exponential Models and verbal information into an appropriate mathematical model Solve Problems involving equations or systems of equations; apply appropriate techniques to analyze these mathematical models; and interpret the solution obtained in written form using appropriate units of measurement...

Algebra II/Trig. Honors - Canyon Crest Academy

Canyon Crest Academy: Algebra II Trigonometry Honors Level of Difficulty This course is designed to provide for a solid foundation to promote success in higher mathematics courses. In alignment with California State Standards, we will cover linear, quadratic, exponential, rational, irrational, and trigonometric and circular functions, conic sections, sequences and series, probability, trigonometric functions and identities, and applications of trigonometry in solving triangle problems. This class does not give a weighted grade. Homework Load: Students will have between 20 and 30 math problems per night. Timing will vary depending on the student but will generally be between 90 to 120 minutes per night. Students are expected to review previous topics on a nightly basis so they are prepared for weekly quizzes and tests. Level of Difficulty: The difficulty level of this course will vary by student. Some students may find this course moderately difficult and other students will find this course very difficult. This class is essentially two classes rolled into one (Algebra II and Trigonometry) & therefore moves at a very quick pace. Students entering from college prep (non-honors) Geometry should consult with their Geometry teacher for recommendation. Students should have solid master of the following topics prior to taking Honors Algebra 2 with trigonometry: 1. Factoring 2. Solving linear & quadratic equations & inequalities 3. Simplifying & performing operations on rational expressions 4. Graphing linear & quadratic functions 5. Setting up and solving linear functions based on word problems 6. Using exponent rules to simplify expressions. 7. Writing equations of lines...

ALGEBRA III & TRIGONOMETRY GRADES 10, 11, 12

ALGEBRA III & TRIGONOMETRY GRADES 10, 11, 12 MATH CURRICULUM SUMMARY The purpose of the Math Curriculum summary is to present an overview of the Algebra III and Trigonometry curriculum. Parents are the intended audience of the Math Curriculum summary. Basic Algebra Polynomial and Rational Functions Simplify integral and fractional Exponents Simplify Radicals Add, subtract, and multiply Polynomial expressions Factor all 2, 3, and 4 termed polynomials Add, subtract and multiply rational expressions Equations and Inequalities Trigonometry Solve linear, quadratic and quadratic type, radical, and rational equations and inequalities algebraically and graphically Applying quadratics to word problem situations Add, subtract, multiply, and divide complex numbers Find line / curve of best fit and linear and quadratic models Solve and graph polynomial and rational functions algebraically and graphically Identify and graph linear, quadratic, absolute value, piece-wise, square root, and polynomial functions Identify vertical and horizontal asymptotes Identify circles, parabolas, ellipses, and hyperbolas in standard and graphing form Identify critical features of each conic section Sketch each conic using graphing calculator where appropriate Introduce unit circle and circular functions Identify and graph the 6 trig functions Introduce triangle trigonometry Use the law of sines, cosines, and area of triangle formulas in word problems Introduce and derive trig identities Develop, graph and find inverse trig functions and their values...

Gamigo Jahresabschluss - Anleihen-Finder.de

gamigo AG Hamburg Jahresabschluss und Lagebericht Anhang 1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Der Jahresabschluss der gamigo AG („Gesellschaft“) für das am 31. Dezember 2012 abgeschlossene Geschäftsjahr wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs und des Aktiengesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB; größenabhängige Erleichterungen wurden in Anspruch genommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Abnutzbare Vermögensgegenstände werden planmäßig linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder bei einer voraussichtlich dauern- den Wertminderung zu dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bilanziert. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag angesetzt. Einzelrisiken werden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert oder zum niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag angesetzt. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben zum Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag betreffen. Der Ansatz des Eigenkapitals erfolgt mit dem Nennbetrag. Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages, d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen angesetzt worden. Bei der Bemessung dieser Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken angemessen Rechnung getragen. Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen zum Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag betreffen...

Volkswagen Amarok TDI400 Trendline - Powerchip Australia

Powerchip Australia Pty. Ltd. Digital Adrenaline For Your… Volkswagen Amarok TDI400 Trendline Powerchip technology enhances your Volkswagen to its ultimate level, delivering faster, smoother acceleration in all driving conditions. Whether you enjoy a leisurely weekend cruise or a hard racetrack drive – there is no easier and more effective way to release the potential from your Amarok TDI400 Trendline. The following information is an overview of the performance the Powerchip will deliver. If you have any questions, your Power Consultant will assist you as best as possible. We look forward to giving you the best performance possible from your Volkswagen. In standard form the Volkswagen Amarok TDI400 Trendline produces 120 kw at the flywheel, and Powerchip improves the engine power to 144 kw. The extra performance achieved by the Powerchip allows your vehicle to respond much better than stock Amarok TDI400 Trendlines. You will notice an effortless push back into the driver’s seat, to give you a much more enjoyable and at times safer driving experience. The Powerchip will tap into your Volkswagen’s ‘hidden reserves’, to give you an immediately noticeable improvement from your vehicle – we guarantee it! Torque Torque is a measurement of your engine’s pulling power, and it is torque that pulls you up hills, allowing your engine a more linear and aggressive acceleration curve. With the Powerchip, you notice the increase in torque right throughout the rev range, which gives you far greater flexibility at low engine revolutions. Towing will become less demanding, and you will no longer feel the need to take the engine to the redline in each gear to get the performance you demand... It’s always there for you, when you really need it most! Increased Power and Torque results in faster acceleration. And it is not just standing start acceleration that is improved, your ingear acceleration is as well. If overtaking is important to you, you will feel safe knowing that you spend less time on the “wrong side of the road”, improving the safety of your car, for you and your family or passengers. Perhaps you feel that you need that extra bit of power when you are lined up at the "traffic light grand prix" against another car with similar (or more) power? If you want to have the unfair advantage that will give you more ‘GO’ away from the lights, you need a Powerchip performance software upgrade for your Amarok TDI400 Trendline. Fitting Details Your car uses an ECU which has 'flash' memory. The flash EPROM inside the ECU is a hybrid and cannot be modified in the conventional chip tuning method...

AL-QAEDA AND ANARCHISM: A HISTORIAN'S REPLY TO ...

AL-QAEDA AND ANARCHISM: A HISTORIAN’S REPLY TO TERROROLOGY According to an apocryphal story, Henry Kissinger/André Malraux/an unidentified journalist once asked Chinese premier Zhou Enlai about the significance of the French Revolution. Zhou reportedly replied that it was still too early to tell. Taking this story in its intended spirit, one might reasonably ask the following question: If it is too early to determine the significance of a phenomenon that had occurred a century and a half earlier, is it at all reasonable to attempt to determine the significance of one that is a mere two and a half decades old? More specifically, is it possible for historians and other social scientists writing six years after the attacks of 9/11 (when most turned their attention to the problem) to typologize and historicize the phenomenon of jihadi movements such as al-Qaeda? Zhou’s reported caution aside, it is not as if the freshness of the phenomenon has prevented everyone from journalists to historians to specialists in the newly reinvigorated field of “terrorology” from weighing in on the issue. Some have chosen to view contemporary jihadi movements as a phenomenon sui generis; for others, they are variations on one or another historical theme. Putting aside for the moment the “what went wrong” school of analysis, which presents jihadi movements as a manifestation or the logical culmination of a civilization gone bad,1 two styles of sui generis narrative appear with some regularity. First, there are those accounts that focus on the genealogy of jihadi movements by applying a traditional history-of-ideas methodology. In these accounts, ideas evolve one from the other in a linear and progressive manner, somehow radiating their influence across time and generations. Thus, the family tree of contemporary jihadi movements most frequently begins with ibn Taymiyya and runs through Muhammad ibn Wahhab, Mawlani Abul A’la Mawdudi, Sayyid Qutb, Muhammad al-Faraj, and Abdullah Azzam until it reaches Omar Abdul Rahman (“the blind sheikh”), Ayman Zawahiri, and Osama bin Laden.2 Like all traditional history-ofideas narratives, this one attempts to make up for what it lacks in sufficiency with an overabundance of necessity. (As will be seen below, a stronger case might be made for replacing the progressive chronological sequence with one that starts with bin Laden and continues back in time through ibn Taymiyya, and substituting the words “selected and drew from” for “influenced.”) Others have attempted to address this shortcoming by affixing to their narratives contingent external events that, they claim, have increased the availability of or receptivity to proto-jihadi or jihadi ideas. Thus, the now-familiar stories of a drunk American woman’s abortive shipboard seduction of Sayyid Qutb (and the Cairene’s reputed and less than convincing shock at the loose, small-town American values of the late 1940s [!]), the petrodollar-backed spread of Wahhabi doctrines, the hothouse atmosphere of Nasser’s and Mubarak’s jails, and America’s covert support of ArabAfghan mujahidin fighting the Soviet Union.3 Unfortunately, accounting for the resonance of jihadi ideology (instead of, say, the Islamo-nationalism represented by Hamas or Hizbullah or a more “traditional” Islamist ideology such as that espoused by the Muslim Brotherhood in Egypt) remains a problem here as well...

 91011121314151617