SEARCH

Found 3 related files. Current in page 1

matematik tingkatan 5 bab 1

İntibak Komisyonu Raporlama Örnekleri - Mühendislik Fakültesi ...

RAPORLAMA ÖRNEĞİ-1 TALEP: Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde eğitim gören Mustafa MOLU isimli öğrenci LYS sınavı ile Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü kazanmış olup, önceki bölümünde almış olduğu bazı derslerden muafiyet talep etmektedir. GEREĞİ: Bu öğrencinin muaf tutulduğu toplam dersi saati 13 olup, sınıf muafiyeti için gerekli olan %70 lik muafiyet koşulunu sağlamadığından dolayı bu öğrenciye “Ders Muafiyeti Raporu” düzenlenir. Talepte bulunan öğrenci Erciyes Üniversitesi öğrencisi olduğu için önceki bölümündeki almış olduğu ve muaf olduğu derslerin notları Fakültemizin sistemine aynen aktarılacaktır. Düzenlenecek raporda notlar belirtildikten sonra karşısına “BAŞARILI” yazılacaktır. Şartlı geçilmiş bir ders ise (DC ve DD) “ŞARTLI GEÇER” olarak yazılacak ve not ortalamasına etki ettirilecektir. Bu öğrenci ve bu tip ders muafiyetleri için örnek rapor aşağıda verilmiştir. NOT: Bölümlerin intibak komisyonu Başkanı, hazırlayacakları rapor için Bölüm Başkanlıklarına aşağıdaki gibi bir üst yazı sunacaktır. Bölümümüz…………………..numaralı öğrencilerinden …………………………………….’ın not durum belgesi ve ders müfredatı komisyonumuzca incelenmiş ve Ders Muafiyet Raporu ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. TALEP: Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde eğitim gören Ömer Fatih ÇITIRIK isimli öğrenci LYS sınavı ile Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümünü kazanmış olup, önceki bölümünde almış olduğu bazı derslerden muafiyet talep etmektedir. GEREĞİ: Bu öğrencinin muaf tutulduğu toplam dersi saati 50 olup, 2.sınıf 3. yarıyıla intibakı için gerekli olan ilk iki yarıyılın toplam ders saatlerinin en az %70 inden muaf olma koşulunu sağladığından dolayı bu öğrenciye “Sınıf İntibakı Raporu” düzenlenir. Talepte bulunan öğrenci Üniversitemiz dışından bir öğrenci olduğu için önceki bölümündeki almış olduğu ve muaf olduğu derslerin notları Fakültemizin sistemine etki ettirilmeyecektir. Düzenlenecek raporda notlar belirtildikten sonra karşısına “MUAF” ya da “ALACAK” yazılacaktır. Bu öğrenci ve bu tip sınıf intibakları için örnek rapor aşağıda verilmiştir...

Intisari dan Rahasia Tradisi Ilmu-Ilmu Islam

1818), Berthollet (ahli kimia, 1748-1822) dan Fourier (ahli matematik ... Kedua, perkara yang dianggap Islam di Alam Melayu tidak murni adalah soal takwil ...

Isletme 1 matematik ara 2006
by enginshafy 0 Comments favorite 6144 Viewed Download 16 Times

matemateik 1

Tags: 1mat, Legal,

« previous    next »