SEARCH

Found 7 related files. Current in page 1

jadual sifir matematik

İntibak Komisyonu Raporlama Örnekleri - Mühendislik Fakültesi ...

RAPORLAMA ÖRNEĞİ-1 TALEP: Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde eğitim gören Mustafa MOLU isimli öğrenci LYS sınavı ile Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü kazanmış olup, önceki bölümünde almış olduğu bazı derslerden muafiyet talep etmektedir. GEREĞİ: Bu öğrencinin muaf tutulduğu toplam dersi saati 13 olup, sınıf muafiyeti için gerekli olan %70 lik muafiyet koşulunu sağlamadığından dolayı bu öğrenciye “Ders Muafiyeti Raporu” düzenlenir. Talepte bulunan öğrenci Erciyes Üniversitesi öğrencisi olduğu için önceki bölümündeki almış olduğu ve muaf olduğu derslerin notları Fakültemizin sistemine aynen aktarılacaktır. Düzenlenecek raporda notlar belirtildikten sonra karşısına “BAŞARILI” yazılacaktır. Şartlı geçilmiş bir ders ise (DC ve DD) “ŞARTLI GEÇER” olarak yazılacak ve not ortalamasına etki ettirilecektir. Bu öğrenci ve bu tip ders muafiyetleri için örnek rapor aşağıda verilmiştir. NOT: Bölümlerin intibak komisyonu Başkanı, hazırlayacakları rapor için Bölüm Başkanlıklarına aşağıdaki gibi bir üst yazı sunacaktır. Bölümümüz…………………..numaralı öğrencilerinden …………………………………….’ın not durum belgesi ve ders müfredatı komisyonumuzca incelenmiş ve Ders Muafiyet Raporu ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. TALEP: Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde eğitim gören Ömer Fatih ÇITIRIK isimli öğrenci LYS sınavı ile Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümünü kazanmış olup, önceki bölümünde almış olduğu bazı derslerden muafiyet talep etmektedir. GEREĞİ: Bu öğrencinin muaf tutulduğu toplam dersi saati 50 olup, 2.sınıf 3. yarıyıla intibakı için gerekli olan ilk iki yarıyılın toplam ders saatlerinin en az %70 inden muaf olma koşulunu sağladığından dolayı bu öğrenciye “Sınıf İntibakı Raporu” düzenlenir. Talepte bulunan öğrenci Üniversitemiz dışından bir öğrenci olduğu için önceki bölümündeki almış olduğu ve muaf olduğu derslerin notları Fakültemizin sistemine etki ettirilmeyecektir. Düzenlenecek raporda notlar belirtildikten sonra karşısına “MUAF” ya da “ALACAK” yazılacaktır. Bu öğrenci ve bu tip sınıf intibakları için örnek rapor aşağıda verilmiştir...

E-book Panduan Asas Forex rev1.1 - marketiva memang lain dari ...

E-book Panduan Asas Forex http://onlinebisnes.com ___________________ rev1.1 _ e-book oleh krul Prakata : Terima kasih kerana memilih untuk menjenguk isi panduan asas forex ini.Pada mulanya saya bercadang membukukan panduan ringkas asas forex ini untuk diedarkan kepada prospek/downline Marketiva saya sahaja.Tetapi saya mengubah firiran dan bercadang untuk diedarkan percuma kepada umum memandangkan sebahagian besar isi buku ini sudah pun saya letakkan pada blog awam saya.Bagaimanapun prospek Marketiva saya tetap menjadi keutamaan dimana saya akan memberi full support dari segi bantuan teknikal/moral secara online. Panduan didalam buku ini hanya pengenalan kepada forex sahaja.Jika anda sudah kenal forex,mungkin anda fikir buku ini kurang sesuai untuk anda. Segala yang saya catatkan didalam ini adalah hasil tulis saya sendiri tidak ade kene mengena dengan mana-mana pihak lain kecuali dinyatakan sumbernya. Anda buleh edarkan e-book ini kepada sesiapa sahaja,tetapi anda tidak buleh mengubah ,meniru, mencetak atau menulis semula sebahagian atau keseluruhan kandungan ebook ini tanpa kebenaran saya.Sebarang aktiviti jualan atau yang berasaskan keuntungan yang melibatkan ebook ini adalah dilarang sama sekali. Saya sedia menerima sebarang komen ataupun kritikan dan jika ada pandangan dan cadangan bagi memperbaiki isi kandungan panduan ini bulehlah diutarakan kepada Onlinebisnes[at]gmail[dot]com. Sekian dan selamat membaca. 1.1)Kenapa anda memilih forex? a)Pasaran dua hala.Anda buleh mendapat untung ketika harege pasaran sedang naik mahupun turun. b)Pasaran 24jam sehari.Jadual Forex bermula pada hari Isnin jam 00:00GMT dan tutup lewat hari Jumaat.Sabtu dan ahad tiada dagangan Forex. c)Pasaran yang sentiasa aktif dan bergerak cergas setiap hari.Nilai dagangan mencecah USD $1.5 Trillions sehari. d)Pasaran Forex tidak tidak dikawal oleh mana-mana individu,badan persatuan atau pun negara.(Global) e)Bagi mereka yang Muslim,Forex adalah halal.Ini disahkan sendiri oleh Mufti Perak.Anda buleh rujuk berkenaan kenyataan forex di website Mufti Perak :http://mufti.perak.gov.my/kemusykilan/Musykil_utama.htm *Masih ramai lagi yang meragui Hukum Forex.Secara amnya terdapat dua jenis akaun yang ditawarkan oleh setiap Broker Forex,satu swap akaun satu lagi swapfree akaun.Swap disini bermaksud cas yang dikenakan jika trading kita melepasi satu hari(GMT00:00).Jika ini berlaku maka kita dikenakan bayaran overnight charge...

tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan cara

kesatuan sistem barang/jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha ... a) memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk ...Dalam penentuan paket pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan panitia, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil....Jadual pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil pekerjaan;...

Intisari dan Rahasia Tradisi Ilmu-Ilmu Islam

1818), Berthollet (ahli kimia, 1748-1822) dan Fourier (ahli matematik ... Kedua, perkara yang dianggap Islam di Alam Melayu tidak murni adalah soal takwil ...

Isletme 1 matematik ara 2006
by enginshafy 0 Comments favorite 6152 Viewed Download 16 Times

matemateik 1

Tags: 1mat, Legal,
Contoh Penulisan Perancangan
by waljinah 0 Comments favorite 9121 Viewed Download 78 Times

Mengedarkan soal selidik kepada murid dan. mengumpul semula selepas 10 ... (jika ada) juga boleh disediakan dalam satu jadual, contoh dengan format ...

Tags: Contoh soal,
Jadual Waktu Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2007

Pengetua dikehendaki memberitahu calon tentang arahan dan amaran yang dinyatakan di bawah. Ketua Pengawas hendaklah menentukan semua arahan dan amaran berikut mendapat perhatian calon. Calon dinasihati supaya membaca dan mematuhi semua arahan dan amaran dalam Jadual Waktu ini. A 1 2 ARAHAN AM KEPADA CALON Anda hendaklah berada di tempat duduk di dalam bilik/dewan peperiksaan 10 minit sebelum masa yang ditetapkan bagi peperiksaan itu. Jika anda tiba lewat, anda dikehendaki memberi sebab yang munasabah kepada Ketua Pengawas. Kertas soalan tidak akan diberikan kepada calon yang tiba lewat lebih dari 30 minit kecuali dalam keadaan yang istimewa. Tiada masa tambahan akan diberikan. Letakkan Kad Pengenalan dan Kenyataan Semakan Kemasukan/ Kenyataan Semakan anda di atas meja sepanjang masa peperiksaan.

« previous    next »